Cases

Flora NL - Het bloemistennetwerk

De kern van het samenwerkingsnetwerk wordt gevormd door een krachtig IT-platform dat deelnemende bloemisten verbindt. Iedere bloemist heeft toegang tot een eigen omgeving waaruit facturatie (digitaal op maat), orderafhandeling en track-and-trace mogelijk zijn. Flora NL is al hun 300 bloemisten volledig van dienst met dit online-servicesysteem. 

Fairexx - Een Logistiek Informatie Systeem

Om de organisatie van dit logistieke proces goed te faciliteren heeft Innovine een Logistiek Informatie Systeem (genaamd FLIS) ontwikkeld in samenwerking met Fairexx.  De behoefte voor het automatiseren en digitaliseren van de bedrijfsprocessen is ontstaan om ‘het werk’ en daarmee de organisatie van de logistieke processen beter, sneller en efficiënter te laten verlopen. Bovendien werd er een flinke kostenbesparing gerealiseerd op de huidige manier van werken.

Quality Service - Een geïntegreerd servicesysteem

Ter ondersteuning van de interne bedrijfsprocessen heeft Innovine samen met Quality Services twee applicaties gemaakt. Binnen de eerste applicatie hebben (interne) administratieve medewerkers verschillende mogelijkheden waarin ze hun taken kunnen uitvoeren. Ook is er een systeem gemaakt voor de (externe) servicemedewerkers.  Zij handelen de service nu volledig digitaal af, wat voorheen handmatig ging. Beide systemen zijn geïntegreerd met elkaar.

Rijswaterstaat - Een geautomatiseerd proces voor Gevelisolatie

Om dit proces binnen Rijkswaterstaat te kunnen faciliteren is er een behoefte ontstaan om alle objecten die ergens centraal te kunnen opslaan en om gegevens te gebruiken voor vervolg handelingen. Er moest een systeem komen om alle objecten te kunnen registreren die binnen het gevelisolatieproject vallen. Hiervoor is een opzichtersapp ontwikkelt die ervoor zorgt dat alle object -en onderzoeksgegevens op locatie ingevuld en opgeslagen worden.

Tabernae -Digitale Customer Journey

In de huidige (papieren) processen waren er o.a. verbetermogelijkheden op de gebieden van een efficiëntere werkwijze, snellere opslag van documenten en benaderbaarheid, wachttijden verkorten met klanten en snellere verwerking van een acceptatie dossier. Doordat nu iedereen dezelfde informatie heeft, zijn de stappen in het proces duidelijk. Omdat processen digitaal afgehandeld worden, wordt de doorlooptijd aanzienlijk versneld.

Re Medical Group - Een krachtig klantenportaal

In de huidige papieren processen kon er een grote verbeterslag plaatsvinden, zoals: een efficiëntere werkwijze integreren, snellere opslag van documenten en benaderbaarheid, wachttijden verkorten met klanten en een snellere verwerking van een acceptatie dossier. Doordat nu iedereen dezelfde informatie heeft, zijn de stappen in het proces duidelijk. Omdat processen digitaal afgehandeld worden, wordt de doorlooptijd aanzienlijk versneld.