Functiebox

Samen met een aantal specialisten op gebied van regelgeving, certificering en arbeidsproblematiek hebben wij de Functiebox-tool bedacht. Met deze tool is een organisatie in staat functieprofielen te maken die voldoen aan hun eisen en aan de eisen van wet- en regelgeving, zonder inzet van externe deskundigheid. Grote winst wordt bereikt met het effectief inrichten van de organisatie doordat de profielen leiden tot heldere afstemming van wederzijdse verantwoordelijkheden en verwachtingen.

De grootste uitdaging die wij hebben ervaren binnen dit project is om de enorme hoeveelheid regels en gebruikersopties en -wensen te vertalen naar toepasbare en schaalbare techniek die de gebruiker snel en efficiënt ondersteunt.

Inmiddels is er een groot aantal branches beschikbaar als afval en recycling, bouw- en houtbedrijven, groothandel in verf- en glasproducten. ict, rioleringsbedrijven etc. De scope van de aangeboden profielen raakt gebieden als bestuur, ISO 9001, QMS, VCA */**/P etc. en is hiermee zeer breed en effectief inzetbaar.