ReMedicalGroup

ReMedicalGroup geeft medisch, arbeidsdeskundig en re-integratie advies aan verzekeraars (en gelieerde ondernemingen) met betrekking tot biometrische verzekeringen, alsmede het verrichten van (medische) administratie, het adviseren in optimalisatie van medisch en/of IT gerelateerde processen en het houden van medisch archief. De softwareapplicaties die worden gebruikt voor de dienstverlening van RMG worden geleverd en onderhouden door Innovine.

De behoefte is ontstaan om services die RMG namens de verzekeraars levert aan eindgebruikers af te handelen via een individueel klantportaal. Bij ieder aanvraagtraject waarin een eindgebruiker informatie levert (vragenlijsten, toestemmingsformulieren, etc.) en ontvangt (voortgang, uitslagen, etc.) wordt gebruik gemaakt van een eigen (tijdelijke) omgeving waarop wordt ingelogd door alle betrokken partijen. Doordat iedereen dezelfde informatie heeft, neemt de onduidelijkheid over de stappen in het proces af en kan de doorloop van de aanvraag aanzienlijk versneld worden.

De eisen die aan dit klantenportaal gesteld worden zijn door privacyregels en veiligheidsaspecten hoog. Inloggen gebeurt op basis van eenmalige codes en 2-factor authenticatie. Om ervoor te zorgen dat gebruikers snel en efficiënt hun weg vinden is uitgebreid gebruik gemaakt van prototyping. De processen en procedures in de achtergrondsystemen zijn volledig in-sync met de andere systemen van RMG om een snelle en betrouwbare afhandeling te kunnen garanderen.