Gegevens-registratie, Objecten-beheer en een Opzichters App

Een geautomatiseerd proces voor Gevelisolatie

Wie is rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het streven daarom is dat we leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

‘Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot.’

Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

In het kader van leefbaarheid is Rijkswaterstaat een gevelisolatie project gestart.

 

  • Het verkeer op de rijkswegen, het spoor en bij luchthavens maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast bij omwonenden.
  • De wet beschermt omwonenden tegen te veel verkeersgeluid in hun woning.
  • Gevelisolatieonderzoek stelt vast wat het geluidniveau in woningen is.
  • Woningen waarbij het geluidniveau boven de wettelijke norm komt, komen in aanmerking voor geluidisolatie.

De vraag naar software op maat

Om dit proces binnen Rijkswaterstaat te kunnen faciliteren is er een behoefte ontstaan om alle objecten (lees: woningen) die onderdeel maken van dit onderzoek ergens centraal te kunnen opslaan en gegevens te gebruiken voor vervolg handelingen over meerdere partijen heen. Er moest een systeem komen om alle objecten te kunnen registreren die binnen het gevelisolatieproject vallen.

Aangezien (RWS)opzichters daadwerkelijk de bewoners en/of objecteigenaars moet bezoeken om het onderzoek te kunnen doen is het van belang dat er altijd gegevens uitwisseling kan plaatsvinden tussen het objecten registratie -en beheer systeem en de opzichters. Hiervoor is een opzichtersapp ontwikkelt die ervoor zorgt dat alle object -en onderzoeksgegevens op locatie ingevuld en opgeslagen kunnen worden.

Deze app ondersteunt de opzichters bij een bezoek om vast te leggen wat voor isolatie er is en wat er uiteindelijk gedaan moet worden. Op basis van metingen en beschrijvingen wordt een besluit genomen.

De oplossing

Na formalisatie (dmv een handtekening) wordt een object ook weer teruggestuurd naar het registratie -en beheer systeem. Tevens moet alle benodigde informatie ook weer terug gestuurd worden naar de object eigenaar en/of bewoner. Zo zijn opzichter en kantoor altijd met elkaar in synchronisatie om de afhandeling te kunnen doen. De besluitvorming en gegevensuitwisseling m.b.t. het onderzoek worden dan ook daadwerkelijk hierin vastgelegd. Gedurende het gehele proces worden er mijlpalen vastgesteld (ook een soort traceability) op het proces. Deze ijkpunten bepalen de vervolgstappen in het proces om tot vervolgacties of besluitvorming te komen.

Ondersteunend binnen het proces moet er informatie uitgewisseld kunnen worden tussen RWS en objectbeheerders en/of bewoners. Middels een brievenboek module in het systeem kan dit automatisch verzorgd worden.

In dit end-to-end proces vinden er verschillende kosten ramingen plaats, worden contracten gemaakt en projectgegevens vastgelegd.  Een van de applicaties zorgt ervoor dat dit mogelijk is om te registreren, bij te houden en actie op te nemen. Rapportages per project zijn ook essentieel en worden voorzien in de applicatie.

Vragen? Neem contact op

Keep
In Touch