Cases

Onze projecten

RMG - RE MEDICAL GROUP

"In de huidige (papieren) processen waren er o.a. verbetermogelijkheden op de gebieden van een efficiëntere werkwijze, snellere opslag van documenten en benaderbaarheid, wachttijden verkorten met klanten en snellere verwerking van een acceptatie dossier. Doordat nu iedereen dezelfde informatie heeft, zijn de stappen in het proces duidelijk. Omdat processen digitaal afgehandeld worden, wordt de doorlooptijd aanzienlijk versneld."

FLORA NL

De kern van het samenwerkingsnetwerk van FloraNL wordt gevormd door een krachtig IT-platform dat deelnemende bloemisten verbindt. Zo ontstaat een oplossing voor zakelijke klanten die op iedere locatie in Nederland bloemen en planten geleverd en verzorgd willen hebben. Iedere bloemist heeft toegang tot een eigen omgeving van waaruit facturatie, orderafhandeling en track-and-trace mogelijk is

RIJKWATERSTAAT

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Om dit proces binnen Rijkswaterstaat te kunnen faciliteren is er een behoefte ontstaan om alle objecten (lees: woningen) die onderdeel maken van dit onderzoek ergens centraal te kunnen opslaan en gegevens te gebruiken voor vervolg handelingen over meerdere partijen heen. Er moest een systeem komen waarin alle objecten te kunnen registreren die binnen het gevelisolatieproject vallen.

FLORA NL PRODUCT TABERNAE

Het project ‘Tabernae’ voert Innovine uit in opdracht van FloraNL. Met als doel om de bloemisten volledig te ontzorgen heeft FloraNL een webshop platform laten ontwikkelen waarin naast de fysieke verkoop in de winkels ook de mogelijkheid ontstaat om digitaal (via een webshop) de klanten van de bloemisten zo volledig mogelijk te kunnen bedienen. Het webshop platform (multi-tenant) is zo ingesteld dat de bloemisten ‘in control’ zijn over hun eigen (zoals producten, kaarten, accessoires , rouwstukken) assortiment. Ze voeren hier dus verschillende bloemwerken, accessories, kaarten, rouwstukken in op. Dit kunnen ze volledig beheren in de back-end/manager die voor ze gemaakt is. In deze back-end applicatie configureren zij naast hun assortimenten ook hun digitale winkel.

FAIREXX

Om de organisatie van dit logistieke proces goed te faciliteren heeft Innovine een Logistiek Informatie Systeem (genaamd FLIS) ontwikkeld in samenwerking met Fairexx. De behoefte voor het automatiseren/digitaliseren van de bedrijfsprocessen is ontstaan om ‘het werk’ en daarmee de organisatie van de logistieke processen beter, sneller en efficiënter te laten verlopen. Daarnaast kon ik er een flinke kostenbesparing gerealiseerd worden om de huidige manier van werken.

QUALITY SERVICES

De administratie verliep voorheen altijd via een papierenafhandeling. Aangezien de administratieafdeling en de serviceafdeling geïntegreerde processen hebben speelde er steeds meer de behoefte om van deze ‘papieren’ processen af te stappen en op een andere manier samen te werken. In deze papierensituatie waren er o.a. verbetermogelijkheden om processen te integreren, medewerkers de tools te geven om hun werk efficiënter en klantvriendelijker te kunnen doen en het contractmanagement gedigitaliseerd te laten verlopen. Quality Services wilde daar een IT-oplossing waar zij de belangrijkste processen kunnen borgen ter ondersteuning van het dagelijks leveren van de installatie, montage, service en het onderhoud van sanitaire voorzieningen.